Vyberte váš jazyk

Poznámka k cene produktov:

Zámerom autora je šíriť myšlienky a skúsenosti, kroré nadobudol počas svojej praxe.
Pokiaľ uvedné produkty majú aj cenu, táto cena nie je za myšlienky, ale za čas, ktorý autor musel vynaložiť, aby produkt vznikol,
aby ho naďalej udržoval aktuálny a aby ho mohol neustále vylepšoval.

V konkrérnych prípadoch je to cena za čas, ktorý sa musí venovať na individualzáciu produktu pre konkrétneho partnera, 
V konkrétnom čase.

Autor zastáva názor, že myšlienky ľuďom nepatria a preto sa myšlienky nemajú spoplatňovať.
Ceny tu uvedené sú ceny doporučené. Produkty nie sú dokonalé, ale autor je presvedčený, že pomerne veľké úsilie,
ktoré vložil do produktov môže ušetriť používateľom veľa času. Preto  by autor považoval ako ideálnu cenu takú cenu,
na ktorú si kupujúci cení 1 hodinu svojho ušetreného času.
Ak mu produkty a myšlienky neušetria nič, či ho ani nijak inak nezaujali, tak by ani nemal platiť nič. 

 

01.Názov

Dokumentácia v IT? Strata času, alebo strategická hodnota? Časť 1-Cesta k cieľu.
Popis metodiky 7D-Sedem disciplín pre úspešné riešenia
 
 

Popis

 "NEREGISTROVANÁ KÓPIA".  
Dokument je vygenerovaný pre autora.
Dokument obsahuje vodoznak na každej strane.


Dokument je aktualizovaný príležitostne. 
Dokument neobsahuje posledné aktualizácie.
Posledný dátum generovania je: 5.2.2018

 

ID-Identifikácia produktu

 STH-MB-001-NREG-SK, 5.2.2018
 

Cena bez DPH

0€
 

Cena s DPH

 0€
 

Akcia

 na stiahnutie tu:

  

 

02.Názov

Dokumentácia v IT? Strata času, alebo strategická hodnota? Časť 1-Cesta k cieľu.
Popis metodiky 7D-Sedem disciplín pre úspešné riešenia
 
 

Popis

"REGISTROVANÁ KÓPIA".    
Dokument je vygenerovaný pre autora. 
Dokument Neobsahuje vodoznak.

Dokument je aktualizovaný príležitostne. 
Dokument neobsahuje posledné aktualizácie.

Posledný dátum generovania je: 5.2.2018

 

ID-Identifikácia produktu

 STH-MB-001-REG-SK, 5.2.2018
 

Cena bez DPH

10€
 

Cena s DPH (20%)

 12€
 

Akcia

 Kontaktujte autora. Dohodneme ďalší postup. Spôsob platby, linka na stiahnutie, daňové doklady a podobne.
 

03.Názov

Dokumentácia v IT? Strata času, alebo strategická hodnota? Časť 1-Cesta k cieľu.
Popis metodiky 7D-Sedem disciplín pre úspešné riešenia
 
 

Popis

"AUTORIZOVANÁ KÓPIA".    
Dokument je vygenerovaný pre autorizovanú osobu.
Jej meno je uvedené na každej strane dokumentu.

Dokument je živý a neustále na ňom autor pracuje. 
Dokument je aktuálny pre moment generovania. Teda pre moment objednávky.

MDG pre podporu 7D v prostredí Enterprise architect je v cene. 
12 mesačný prístup ku špecifickému  elektornickému obsahu  je v cene.

Elektornický obsah, web návody, krátke inštruktážne videá sú zatiaľ  v procese plánovania a príprav.

Produkt obsahuje unikátne identifátory:
- unikátne sériové číslo
- unikátny identifikátor autorizovanej osoby

Dokument Neobsahuje vodoznak.

 

ID-Identifikácia produktu

 STH-MB-001-AUT-SK,DD.MM,RRRR
 

Cena bez DPH

20€,   cena je doporučená. Zohľadňuje náklady na personalizáciu. 
Ideálna cena je cena, na ktorú si kupujúci cení 1 hodinu svojho času.   
 

Cena s DPH (20%)

 25€
 

Akcia

 Kontaktujte autora. Dohodneme ďalší postup.
Spôsob platby, linka na stiahnutie, daňové doklady a podobne.