Vyberte váš jazyk

Konzultačné služby:

 • ITSM (IT Service Management )

  • pohľad na vlastné IT z pohľadu ITIL – aktíva, štruktúra aktív,

  • vytvorenie analýzy súčasného stavu

  • návrh štruktúry konfiguračnej databázy

  • príprava podkladov pre implementáciu konkrétnych ITSM nástrojov

   (popis procesov v rámci ITIL, návrh štruktúry CMDB, CI a ich vzťahov)

 • Počítačom podporované meranie a automatizácia

  • Technológia National Instruments

   • Labview, Labwindows, Test Stand

 • Tvorba IT dokumentácie podporovanej modelom

  • Technológia SparxSystems (Enterprise Architect, Cloud Sparx Services, Prolaborate)

 • Vedomostná databáza pre jednotlicov a pracovné tímy na báze modelu

- Správna Informácia – v Správnom čase – pre Správnu Rolu